1. 1 Exporttullen på lump.
    Hufvudstadsbladet nro 250
  2. 2 Ulosvienti-tullista.
    Suometar nro 5
  3. 3 H:fors-krönika. (Export tullen).
    Hufvudstadsbladet nro 41