1. 1 Till Red. af H.D. En tullfråga. (Med anl. af kungörelsen om förändrad tullsats för skalad ris.) Affärsman.
  Helsingfors Dagblad nro 241
 2. 2 Spanmåls- o. sockertullarna. C.O.B.
  Wasa Tidning nro 150
 3. 3 En bebådad förhöjning af sockertullen.
  Wiborgsbladet nro 197
 4. 4 Spanmåls tullen. (Om lifsmedels tullars införande i Finland.)
  Österbottniska Posten nro 41
 5. 5 Förhoppningar i Tullväsendet.
  Helsingfors Tidningar nro 85
 6. 6 Åland. Svenska tullförfattningarnes inflytande.
  Borgå Tidning nro 90
 7. 7 Lyxen och tullen.
  Saima nro 11
 8. 8 Lyxen och tullen.
  Suomi nro 11
 9. 9 Polemik med B.T. om tullfrågan.
  Saima nro 14
 10. 10 Polemik med B.T. om tullfrågan.
  Suomi nro 14
 11. 11 Tupakan tulli
  Aamurusko nro 49
 12. 12 Utländskt mynt mottaget vid tullumgälderna 1859.
  Helsingfors Tidningar nro 11
 13. 13 Ang. tull å théinförseln till Ryssland o. Finland.
  Björneborgs Tidning nro 18
 14. 14 Frågan om tullens upphäfvande.
  Helsingfors Dagblad nro 247
 15. 15 Till red. af H.D. (Med anl. af i n. 273 ang. tullsatser.) A.W.W.
  Helsingfors Dagblad nro 276
 16. 16 Sanomalehdet ja tulli ja verot. (-s-s-n. H.D:b:ssa)
  Hämäläinen nro 50
 17. 17 Tulli-asioista. 1.
  Päivätär nro 7
 18. 18 Tulli-asioista. II.
  Päivätär nro 8
 19. 19 Förhöja tullafgift för arrack, rom, kognak och franskt bränvin, som till Finlands införes.
  Borgåbladet nro 17
 20. 20 Tullformaliteter.
  Helsingfors Dagblad nro 257