1. 1 Exporttullen på trädvaror.
  Helsingfors Tidningar nro 5
 2. 2 Exporttull på skogsprodukter. K.W.F.
  Morgonbladet nro 30
 3. 3 (Ins.) Några ord om våra tullförhållanden. (Om exporttull å skogsprodukter.) G-g.
  Helsingfors Dagblad nro 15
 4. 4 De nyaste tullförordningarna. (Tullen på s.k. rundt virke.)
  Nya Pressen nro 202
 5. 5 Sågnings afgiften. (Yrkas på af skaf f ande af tull för sågade trävaror.)
  Nya Pressen nro 260
 6. 6 Metsäntuotteista suoritetun vientiveron lakkauttamista on anottu.
  Päivälehti nro 235
 7. 7 Exporttull på skogsprodukter.
  Helsingfors Dagblad nro 230
 8. 8 Till H-fors Dagblad. Möjligheten att skydda landets skogar genom exporttull. (Med anl. af kanslirådet A. Liljenstrands broskyr. Till skogslafst.feningen.) A.L.
  Helsingfors Dagblad nro 29
 9. 9 Om trävaruaffärerna. (Om af skaffandet af sågnings afgiften. Olägenheten af att nödgas inlämna specificerade inlagor öfver lasterna till tullstyrelsen.) Trävarutrafikant.
  Nya Pressen nro 116