1. 1 Jerntullarne. (Den nya förordningen om tullsatser å jern och stål samt tillverkningar däraf.)
  Helsingfors Dagblad nro 208
 2. 2 Järntullarna och jordbruket. I. (De nya tullsatsernas på järn och tillvärkningar däraf hämmande invärkan på jordbruket.) F.
  Nya Pressen nro 241
 3. 3 Fennomanin och protektionismen. ( U. Suometars art. Skyddstullen på jordbruks redskap och svenskheten .)
  Nya Pressen nro 279
 4. 4 Uusi Suometar och järntullarna. (U.S:s försvar för skyddstullar) E.F. (Polemik följer)
  Nya Pressen nro 300
 5. 5 Finlands senaste tullpolemik. ( Finlands uttalande om den finska redskaps tillvärkningen och tullskyddet.)
  Nya Pressen nro 329
 6. 6 Rättelser till art. Finlands senaste tullpolemik i N. Pr. n. 329
  Nya Pressen nro 330
 7. 7 Wiborg d. 27 maj. (Förändrade tullstadganden för smides- och gjuterivaror samt maskiner.)
  Wiborgsbladet nro 83
 8. 8 Maanviljelijä ja tehtailija. (Tuontitullista maanviljelyskaluille.) T.F.
  Oulun Lehti nro 34
 9. 9 Frågor rörande spanmåls handeln. (Järntullen.)
  Åbo Tidning nro 288
 10. 10 Silfversvan, Gustaf: Slutakt till hr J.B:s tragedi Gömdt är icke glömdt. (Insändt) (Om jerntullen)
  Helsingfors Tidningar nro 24
 11. 11 Skyddstull för jern. W.B-e.
  Helsingfors Tidningar nro 28
 12. 12 Veckans krönika. (Jerntulls frågan.)
  Papperslyktan nro 17
 13. 13 Selin, Erik: (Ins.) (Ang. uppgifter i n. 5 om tullräkn. å takplåt.) (Red. tillägg.)
  Vasabladet nro 10
 14. 14 Petition rörande importtullen å jern.
  Åbo Underrättelser nro 37
 15. 15 (Järntullen. Frågan behandlad i H.D. n. 44, 46 & 47.) -r.
  Åbo Underrättelser nro 32
 16. 16 Protektions frågan. Med anl. af en art. i H.D. om järntull.
  Åbo Underrättelser nro 39
 17. 17 Till red. för Åbo Underrättelser. (Med anl. af art. i Å.U. n. 44 i frågan om järn tullen.) K.J.L-n.
  Åbo Underrättelser nro 49
 18. 18 Päivättären luvun-laskut. (Rautatulli.)
  Helsingin Uutiset nro 88
 19. 19 Eri työpalkoista. (Rautatulli.)
  Helsingin Uutiset nro 90
 20. 20 (Läh.) Rautatullista. Maamies.
  Hämäläinen nro 46