1. 1 Om exporttull för ben.
  Helsingfors Tidningar nro 74
 2. 2 Revy den 8 Augusti. (Om exporttullen på ben. Hvad Å.U., Å.T. Pplyktan och Wiborg anfört till bentullens försvar.)
  Helsingfors Tidningar nro 94
 3. 3 Revy den 22 aug. (Svar till hr -k i Å.U. n. 97, som för bentullen in på industrins område.)
  Helsingfors Tidningar nro 100
 4. 4 Wiborg. (Polemik om exporttull på ben. Se H.T., Ppplyktan, Å.T. och Å.U.)
  Wiborg nro 82
 5. 5 Wiborg. (Polemik med Å.T. om benexporten, frihandelssystem.)
  Wiborg nro 97
 6. 6 Begärda förklaringar öfver benexporten. II. Benjordens betydelse för vårt lands jordbruk.
  Wiborg nro 101
 7. 7 Begärda förklaringar öfver benexporten. IV. Slutord.
  Wiborg nro 114
 8. 8 Insändt) (Om H.T:rs åsigt i n. 74 rörande exporttull å ben.
  Åbo Tidningar nro 56
 9. 9 I anl. af Viborgs svar på vårt bemötande af dess angrepp i frågan om exporttullen på ben.
  Åbo Tidningar nro 63
 10. 10 (Insändt) Industri och skyddstull. Ytterligare till H.T. i benmjöls frågan. -k.
  Åbo Underrättelser nro 106
 11. 11 Om exporttull för ben! (Införes på begäran.) (Polemik med artikelförf. i H.T. n. 74.) xx.
  Papperslyktan nro 28
 12. 12 Wiborg. Ytterligare om benexporten. (Svar på Å.T:s replik i frågan.)
  Wiborg nro 91
 13. 13 Begärda förklaringar öfver benexporten. Teori och Praktik.
  Wiborg nro 99
 14. 14 Begärda förklaringar öfver benexporten. III. Farhågorna vid benens utskeppning.
  Wiborg nro 106
 15. 15 H.T. om exporttull på ben.
  Åbo Tidningar nro 51
 16. 16 Wiborg prohibitist, se dess n. 82. Polemiken om exporttull på ben.
  Åbo Tidningar nro 58
 17. 17 Viborg och frågan om exporttull på ben.
  Åbo Tidningar nro 67
 18. 18 (Insändt i juli månad.) Industri och skyddstull. (Äfven ett ord i Benmjöls frågan .) -k.
  Åbo Underrättelser nro 97