1. 1 Ilmoitus maatilan myymisestä.
  Turun Wiikko-Sanomat nro 29
 2. 2 Huru man lurendrejar bränvin. (Berättelse fr. landsorten.)
  Hufvudstadsbladet nro 135
 3. 3 Wastinetta -kk- -pp-:lle Waasan Lehden 96 n:ssa olleen kirjoituksen johdosta. (Suup. T:hen ehdotuksesta perustaa yhteisiä kauppoja kunnissa.) P.W.
  Tuntematon 3 nro 50
 4. 4 Egendoms- och fastighets-auktioner.
  Åbo Allmänna Tidning nro 1
 5. 5 Ilmoitus maatilojen myymisestä.
  Turun Wiikko-Sanomat nro 12
 6. 6 Något om konsumtions föreningar.
  Åbo Posten nro 56
 7. 7 Suup. Työm. toim. Kunnat kauppiaina. (Kuntalaisia kehoitetaan perustamaan yhteistä kauppaa.) P.W.
  Tuntematon 3 nro 46
 8. 8 Läh.) Työläisten ravintoyhdistyksistä. (jatk.
  Tampereen Sanomat nro 112