1. 1 Suojelustulleista. (jatk.)
  Aura nro 141
 2. 2 Vår industris behof för ögonblicket. (Skyddstullar för den inhemska industrin.)
  Finland nro 134
 3. 3 Krig mot lönkrögeriet. (Ins.) Mats.
  Folkwännen nro 249
 4. 4 Ett par ord om skyddstullar å spanmål.
  Helsingfors Dagblad nro 344
 5. 5 En dagens strids fråga. (Frågan om frihandel eller tullskydd.)
  Norra Posten nro 47
 6. 6 Verkningar af skyddstull systemet.
  Nya Pressen nro 188
 7. 7 Orsakerna till finska jordbrukets förfall. III. (Tullagstiftningen.) -t-r.
  Wiborg nro 36
 8. 8 Ur en gammal krönika. (Skyddstullen.)
  Papperslyktan nro 17
 9. 9 Några ord om Tullagstiftning, jernhandtering och jordbruk.
  Åbo Underrättelser nro 51
 10. 10 (Insändt.) Ett ord i protektions frågan. -g-.
  Finlands Allmänna Tidning nro 99
 11. 11 Frihandel och protektions system. C.L.
  Helsingfors Dagblad nro 79
 12. 12 Jordbrukare och fabrikanter. (Några yttranden i anl. af skyddstull)
  Helsingfors Dagblad nro 80
 13. 13 (Något om skyddstull å bomullsvaror och järn.) A.W.W-n.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 14. 14 (Ins.) Fortsättning af Insändarens --n anmärkning in. 60 af H: fors Dagblad, angående protektions systemet. E.T.
  St Michels Annonce-Blad nro 22
 15. 15 Helsingin Uutisten luvunlaskut. (Kysymys suojelus-tullista.)
  Päivätär nro 11
 16. 16 (Insänd fråga med anl. af att försändelser med ångf. Grefve Berg ej få sändas till Åbo utan frisedel från tullkammaren.) S.
  Helsingfors Dagblad nro 209
 17. 17 (Ins.) (Anm. med anl. af att varor ej tagas om bord på ångb. Alio utan förtullning.) -a-o.
  Åbo Underrättelser nro 98
 18. 18 (Ins.) Våra Tullförfattningar. A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 2
 19. 19 Till red. af Hels. Dagblad. (Wåra Tullförfattningar.) (Angående införsel af varor.)
  Helsingfors Dagblad nro 21
 20. 20 Paloviinan salakuljetus.
  Hämäläinen nro 3