1. 21 (Korr.) (Wasa. Lönnkrögeri.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 71
 2. 22 Konversation. (Åbo. Lurendrejeri.)
  Åbo Underrättelser nro 130
 3. 23 Hupainen näkö L-n seurakunnassa. (Salakrouvia löydetty.) Sivultapäin näkijä.
  Tampereen Sanomat nro 16
 4. 24 Salakapakoista.
  Uusi Suometar nro 138
 5. 25 En smuggleri historia på Ladoga.
  Helsingfors Dagblad nro 261
 6. 26 En smuggleri historie på Ladoga.
  Wiborgs Tidning nro 113
 7. 27 Lönnkrögeriet. O.H.
  Hufvudstadsbladet nro 9
 8. 28 (Ins.) Vidare om lönnkrögeriet. -g.
  Hufvudstadsbladet nro 33
 9. 29 (Sorinmäellä. Salaviinan kauppoja. Sivistystä.) Kuullut ja nähnyt
  Tampereen Sanomat nro 34
 10. 30 Insmugling af utländskt bränvin i skären å en jala från Stamö.
  Helsingfors Dagblad nro 289
 11. 31 Veckan. (Helsingfors borna gifva middag för utskotts ledamoterna. - Frågan om statsbudgeten, finska militären, censuren, lurendrejeri.)
  Helsingfors Tidningar nro 45
 12. 32 Teen kaupasta ja salaisesta kuletuksesta. T.N.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 17
 13. 33 Anh. om pl.) Borgå. (Ang. smuggling af estländskt sädessprit.) H.A. (Red. tillägg.
  Borgåbladet nro 4
 14. 34 (Sekasanomia Jyväskylästä. Salaviinan myyminen. Markkinat.) S-.
  Tapio nro 52
 15. 35 Bränvins frågor. (Uppsats mot smugling af inhemskt bränvin.)
  Hufvudstadsbladet nro 35
 16. 36 Sätt att inpraktisera bränvin. Slädar med dubbla bottnar.
  Helsingfors Dagblad nro 228
 17. 37 Wastinetta Kuntalaiselle P:ta. (Kertomus yhden miehen kiinni ottamisesta viinan-keitto-sakkoansa maksamaan.) Lautakunnan jäsen
  Kansan Lehti nro 13
 18. 38 Följder af lurendrejeriet och lönnkrögeriet.
  Borgåbladet nro 49
 19. 39 Helsingistä. (Ulkomaan viinan salakulettamisesta Suomeen.)
  Uusi Suometar nro 36
 20. 40 Smugglerier från Finland till Estland.
  Helsingfors Dagblad nro 142