1. 1 Till vår Korrespondent i Björneborg. (Beklagande af korrespondentens tystlåtenhet. Om import af damecigarrer.)
  Suomi nro 17
 2. 2 Turkuun saapunut laiva tuoden kahvia.
  Maamiehen Ystävä nro 24
 3. 3 Kahvi kallistuu
  Ilmoitus-Lehti nro 25
 4. 4 Sahaliike. Ilmat. Kahvihinta.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 7
 5. 5 Angående ständernas beslut om viktualiehandeln.
  Vasabladet nro 12
 6. 6 Om kaffekonsumtionen i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 230
 7. 7 Öfverflöds varor. Med anl. af i F.A.T. intagna uppgifter om konsumtion af socker o. kaffe.
  Vasabladet nro 15
 8. 8 Suolan ja kahvin hinta noussut sodan pelon tähden.
  Satakunta nro 48
 9. 9 Till vår Korrespondent i Björneborg. (Beklagande af korrespondentens tystlåtenhet. Om import af damecigarrer.)
  Saima nro 17
 10. 10 Ett och annat om The och Kaffe-konsumtionen. (Källorna hemtade ur D:r Ures af handling, införd uti Dinglers polyt, journal, l:sta Januari häftet, af innevarande år.)
  Teknologen nro 6
 11. 11 Helsingfors bref. (Resningen på Cuba och sockerpriset. H:bladets torgberättare. Politik, svarta och gröna boken. Landtdags ordningens öde. Historiska minnen. Skarlakans feber. Examens feber och promotionen. Balfeber.)
  Helsingfors Dagblad nro 62