1. 1 Smör pris
  Borgå Tidning nro 65
 2. 2 Suomen voikaupassa merkittävä seikka. C.E.A.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 66
 3. 3 Mikkelistä. Voin vienti Wiipuriin.
  Suometar nro 256
 4. 4 Suomen voi-kaupasta. III.
  Suometar nro 147
 5. 5 Kuopiosta. Markkinat. Karjalainen voin-ostajan seura.
  Tapio nro 31
 6. 6 Voin puute
  Tapio nro 26
 7. 7 Smörhandel
  Borgåbladet nro 36
 8. 8 Wasa bref II. (Ladugårds produkternas pris.)
  Hufvudstadsbladet nro 23
 9. 9 Ute och hemma. (Smörpris.)
  Österbotten nro 18
 10. 10 Häm:linna. Raittius. Woin saanti.
  Hämäläinen nro 1
 11. 11 Kokkola. Woikauppa.
  Uusi Suometar nro 94
 12. 12 Brahestad. (Smörmarknaden.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 195
 13. 13 (Wasa. Om smöruppköparnas förtjenst.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 172
 14. 14 (St. Michel. Smörproduktionen) Agapetus
  Östra Finland nro 94
 15. 15 (Mikkeli. Woin hinta. Köyhyys. Raittius. Ylellinen kahvin juonti. Wastus lyseon ruotsalaisuudesta.) Pekka
  Uusi Suometar nro 115
 16. 16 Voikaupasta Oulun läänissä ja sen parantaminen.
  Pohjois-Suomi nro 17
 17. 17 (Raahe. Voikauppa.) J.W.
  Pohjois-Suomi nro 79
 18. 18 Suomen voikaupasta. (Waltiomeijeristi A. v. Wrightin puhe Savonlinnan näyttelyssä.)
  Ilmarinen nro 115
 19. 19 Läh.) Wieläkin voikaupasta. (Kuop. San. 50 n:ssa nim. G.G.) (Polem. seuraa.
  Kuopion Sanomat nro 2
 20. 20 (Läh.) Arvelua voitavaran kaupasta.
  Savo nro 75