1. 1 Kysymys miksi suomenkielisissä sanomalehdissä ei ole ilmoitettu Norfolkin rotuisten hevoisten myymisestä.
  Uusi Suometar nro 91
 2. 2 Nyslott. Kreaturens pris.
  Östra Finland nro 110
 3. 3 Hevosen-kauppa Kristiinan seuduilla.
  Ahti nro 28
 4. 4 Suup. T:n Toimitukselle. Mitenkä petokset hevoskaupoissa ja niiden varkaudet tulisivat estymään? J.H.
  Tuntematon 3 nro 9
 5. 5 Maanviljelystä ja taloutta. Karjantuotteiden kauppa maalla.
  Uusi Suometar nro 268
 6. 6 Godt nytt år. (Försäljningen af ladugårds produkter.)
  Nya Pressen nro 2
 7. 7 Vasa landtbruksskps försäljning af rasgrisar försig gick å Korsholms jordbruksskola.
  Wasa Tidning nro 65
 8. 8 Wiborgs län (Böndernas kreaturs handel)
  Borgå Tidning nro 69
 9. 9 Uutta hevois-lajia tuotu Suomeen
  Suometar nro 39
 10. 10 Utländsk hästrace infört för K.F. Hushållnings:skpts räkning.
  Åbo Tidningar nro 74
 11. 11 Wasa. (Fodertillgången, kornas pris.)
  Vasabladet nro
 12. 12 Heinän tulo. Elukoitten kauppa.
  Hämäläinen nro 31
 13. 13 Om kötthandeln, med anl. af förbredet emot införandet af ryska boskaps produkter.
  Wiborgs Tidning nro 20
 14. 14 Sianharjakset sopiva kauppatavara.
  Uusi Suometar nro 12
 15. 15 (Sortavalasta. Eläinten hinnat.) -n.
  Ilmarinen nro 37
 16. 16 Kuopio. Hevoiskauppa.
  Tapio nro 4
 17. 17 Wasa. Kreaturs prisen.
  Folkwännen nro 4
 18. 18 Om auktion af afvelsdjur.) (Hfors nötboskap.
  Morgonbladet nro 200
 19. 19 Norfolkshästens lämplighet för Finland.) ( Tidskr. f. Hästvänner
  Helsingfors Dagblad nro 65
 20. 20 Hevosten osto, Norfolkin rotua, Englannista.
  Uusi Suometar nro 64