1. 1 Saltbristen i Åbo afhjelpt genom inskeppade lager häraf.
  Åbo Tidningar nro 2
 2. 2 Sammandrag öfver de af Magistraterne uppgifne Saltpris i Finlands samtelige Städer för första qvartalet år 1839.
  Finlands Allmänna Tidning nro 109
 3. 3 Sammandrag öfver de af Magistraterne uppgifne Saltpris i Finlands samtliga städer för Tredje Qvartalet år 1839.
  Finlands Allmänna Tidning nro 276
 4. 4 Uleåborg d. 13 november. (Saltprisen m.m.)
  Åbo Underrättelser nro 93
 5. 5 (Wiipurista. Suolojen tuonti.) J.J.
  Suometar nro 31
 6. 6 Korresp.) (St. Michel den 27 nov. Saltpriset.
  Borgå Tidning nro 93
 7. 7 (Jakobstad. Saltpris.) L.
  Ilmarinen nro 48
 8. 8 Oulusta 3 päiv. Maaliskuuta. (Suolan hinta.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 9
 9. 9 Suolain hintoja lääneissä.
  Suometar nro 9
 10. 10 Suolain keskihinnat maamme kaupungeissa.
  Suometar nro 42
 11. 11 (Jakobstad. Saltpris.) L.
  Ilmarinen nro 4
 12. 12 Kuopio. Suolan haku Oulusta.
  Maamiehen Ystävä nro 51
 13. 13 Oulusta. Suolan hinnat.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 24
 14. 14 Heinolasta. Suolain hinta.
  Suometar nro 18
 15. 15 Lappeenrannasta 11/12. Rahtiliike, suola kauppa ja maanviljelys takapajulle.
  Suometar nro 51
 16. 16 Kuopio. (Salt-pris.)
  Kuopio Tidning nro 9
 17. 17 Kuopio. Suola hinta.
  Sanan-Lennätin nro 10
 18. 18 Suolalaiva tuli. Laiva valmis.
  Kuopion Sanomat nro 30
 19. 19 Saltbristen.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro
 20. 20 Keittosuoloista.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 44