1. 1 Utlänningarnas försäljning af glasögon i Finland
  Borgå Tidning nro 34
 2. 2 Helsingfors, (öfver Bender i Bessarabien) (Skeppet Helsingfors anländt med kaffelast.)
  Åbo Underrättelser nro 44
 3. 3 Införsel af potäter.
  Åbo Underrättelser nro 38
 4. 4 Hö från Lübeck och Fredrikshamn för härv. kosackhästars behof.
  Borgå Tidning nro 76
 5. 5 Porvooseen heiniä Lybekistä.
  Suometar nro 40
 6. 6 Musikaliska instrumenter inkommit från Tyskland.
  Åbo Underrättelser nro 51
 7. 7 Wiborg. (Poteter fr. utlandet, priset.)
  Wiborg nro 83
 8. 8 Wiipurista 16 p. kesäk. v. 1859. (Kahvilaiva tullut.) Matti.
  Aamurusko nro 24
 9. 9 Flygande noter. (Tillegnad Cantar emeritus Sipri Peura i Kuusamo.) 5. Bränwinsimport från Estland.
  Helsingfors Tidningar nro 78
 10. 10 (Läh.) Wielä Wiinasta. (Tuonti maahan) -l.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 98
 11. 11 Handels balans och skyddstull tvenne artiklar i H.T. af R.T. i nr 22. Om import och handelsbalans i nr 29. Hvaraf har penningebristen i Finland uppstått och huru skall den afhjelpas.
  Wiborg nro 32
 12. 12 En handelsfråga, import och prisen.
  Wiborg nro 33
 13. 13 Förteckning öfver hufvudsakliga från härvarande Stockholm nederlag till Finland exporterade varor år 1858.
  Åbo Underrättelser nro 11
 14. 14 Förteckning öfver hufvudsakliga från Stockholm till Finland exporterade svenska och utländska varor år 1858.
  Åbo Underrättelser nro 11
 15. 15 Bleckinstrument fr. Sverige till Finland.
  Åbo Underrättelser nro 95
 16. 16 Hfors. (Förändr. af stadgar för import af jern.)
  Helsingfors Tidningar nro 35
 17. 17 Teelehtien tuonti luvallinen.
  Otawa nro 14
 18. 18 Heiniä vai Tee-lehtiä. Kuivatuita horsman-lehtiä myyty teen asemesta.
  Otawa nro 14
 19. 19 Läh.) (Pumpuli lankain kalleus on seuraus Pohjois Amerikan sodasta
  Sanomia Turusta nro 26
 20. 20 (Wasa. Införseln af plankor och bräder.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 28