1. 1 Införsel af boskap från Ryssland. (Import af ryska slagt djur för ryska militärens räkning.)
  Helsingfors Dagblad nro 220
 2. 2 F.A.T. och den ryska Boskaps importen. (Slagt djur.)
  Helsingfors Dagblad nro 225
 3. 3 Ayrshire kreatur fr. Sthlm.
  Åbo Underrättelser nro 40
 4. 4 Meddel.) (Kor o. kvigor af Ayrshire ras. fr. Sverige t. Finland.
  Åbo Underrättelser nro 139
 5. 5 Polemik vidtager ang. införandet af tjurar fr. utrikesort.
  Helsingfors Dagblad nro 195
 6. 6 Inköp af kor af Angler racen.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 7. 7 Import af tjurar och kvigor.
  Helsingfors Dagblad nro 190
 8. 8 Ytterligare af regeringen importerad boskap) (tjurar.
  Helsingfors Dagblad nro 206
 9. 9 Om notisen i H.D. ang. inköp af kor af mjölkras.
  Morgonbladet nro 91
 10. 10 Importen af afvelsdjur. (Nöt kreatur.) R.B.
  Helsingfors Dagblad nro 234
 11. 11 Landthushållning. Något om den importerade Angier boskapen. N.G.
  Helsingfors Dagblad nro 343
 12. 12 Om upphäfvandet af förbudet mot införsel till Finland af hornboskap.
  Helsingfors Dagblad nro 172
 13. 13 Sjöström, Alfred: Till Red. af H:fors Dagblad. De nu inköpta Ayrshire djuren.
  Helsingfors Dagblad nro 310
 14. 14 Också en smula protektion. Kimito. (Rasdjur, genom styrelsens omsorg inhemtade till Finland och bort auktionerade i H:fors ej i Åbo.) S-n. (red. anm.)
  Nya Pressen nro 315
 15. 15 Auktionen å Ayrshireboskap i Helsingfors d. 23 nov.
  Nya Pressen nro 320
 16. 16 Förbud mot införsel af svin från Skandinavien.
  Nya Pressen nro 348
 17. 17 Med briggen Carl Johan haf va kreatur anländt fr. Tyskland.) (Nötboskap.
  Åbo Tidningar nro 79
 18. 18 Direktorn vid tekniska realskolan i Åbo hr G.R. Fock har, till förädlande af den inhemska kreaturs afveln, upphandlat boskap af äkta Voigtländsk race under sin resa till Sachsen.
  Åbo Underrättelser nro 81
 19. 19 Priset å af Ayrshire-rase.) (tjurar
  Åbo Underrättelser nro 70
 20. 20 Om uppköp i Gottland af horn boskap.
  Helsingfors Dagblad nro 129