1. 1 Tablå öfver årets spanmåls införskrifningar till Hfors med anledning af ... skörd i södra Finland.
  Helsingfors Tidningar nro 31
 2. 2 Björneborg. Staden inkasserat penningar på spanmåls frakter från Odessa.)
  Helsingfors Tidningar nro 83
 3. 3 (Kaskista. Tammik. Laivaliike ja jauhojen tuonti.) P.S.
  Suometar nro 7
 4. 4 (Raumassa. Venäjän jauhoja, hinta.) -f-
  Suometar nro 31
 5. 5 Wasa. Mjöl hämtas fr. Petersburg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 229
 6. 6 Wasa. Mjölimporten.
  Helsingfors Dagblad nro 254
 7. 7 Spanmåls import till Kuopio o. Björneborg.
  Åbo Underrättelser nro 129
 8. 8 Spanmåls import till Björneborg.
  Åbo Underrättelser nro 129
 9. 9 (Wasa. Spanmåls import.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 132
 10. 10 (Uleåborg. Spanmåls import.) A.M.R.
  Helsingfors Dagblad nro 125
 11. 11 Jyväin ja jauhoin tuonti maahan.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 13
 12. 12 (Gamlakarleby. Import af ryskt mjöl.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 122
 13. 13 Spanmåls införseln.
  Björneborg nro 30
 14. 14 Mjölmattornas pris.
  Björneborg nro 33
 15. 15 Affärs verksamheten riktad på införsel af spanmål.
  Björneborg nro 41
 16. 16 Spanmåls- och mjölinförseln.
  Björneborg nro 42
 17. 17 Sjöfarten och införseln af spanmål.
  Björneborg nro 48
 18. 18 Transport af mjöl fr. Ryssland till Björneborg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 264
 19. 19 (Joensuu. Import af spanmål.) h.
  Helsingfors Dagblad nro 281
 20. 20 Spanmåls transport till norden från Petersburg.
  Hufvudstadsbladet nro 245