1. 1 Lingonexporten till Tyskland.
  Wasa Tidning nro 146
 2. 2 Jakobstad. Lingon exporten. Potatissjukan. Skörden.
  Åbo Underrättelser nro 254
 3. 3 Export af huggen granit från Finland till Ryssland.
  Åbo Underrättelser nro 258
 4. 4 Den åländska strömmingen i Stockholm.
  Åbo Underrättelser nro 324
 5. 5 Kräftexporten från Tavastland. (till Ryssland.)
  Finland nro 221
 6. 6 Några ord om lingonexporten.
  Finland nro 231
 7. 7 (Pietarsaari. Kurkkumätää. Uskonlahkoja. Puolukkain ulosvienti.) -n.
  Kaiku nro 111
 8. 8 Kirje Pietarista. (Suomen tavaraa Pietarissa.) Suomalainen
  Kaiku nro 116
 9. 9 Finsk hampa exporteras till Stockholm.
  Lördagsqvällen nro 37
 10. 10 Stråmnings exporter från Finland till Reval.
  Nya Pressen nro 251
 11. 11 Puolukkain vienti Kuopiosta Wenäjälle.
  Savo nro 102
 12. 12 Puolukkain vienti Kuopiosta Pietariin.
  Savo-Karjala nro 106
 13. 13 En mystisk affär. (Stora försändelser af kräftor under förbjuden tid utan länsmans ingripande i Tavastehus län.) (Förklaring följer.)
  Nya Pressen nro 182
 14. 14 Till Red. för N. Pr. En försummad förvärfskälla. (Exporten af lingon.) N.
  Nya Pressen nro 244
 15. 15 Finsk näfver till Island.
  Åbo Tidning nro 195
 16. 16 En ny exportvara från Wiborgs län till Ryssland är s.k. tvorog.
  Östra Finland nro 73
 17. 17 Godt lingonår 1886. Stor export.
  Östra Finland nro 210
 18. 18 Ekenäs. Två hafsörnar sändts till Sthm.
  Ekenäs Notisblad nro 1
 19. 19 Om understödför export i större skala af kokade finska lingonhar anhållits.
  Finland nro 68
 20. 20 H:fors. Lingon utskeppas till Tyskland.
  Folkwännen nro 227