1. 1 Ruotsissa on ollut aikomus tuottaa hevoisia Suomesta hevoslajin parantamiseksi.
  Maamiehen Ystävä nro 21
 2. 2 Finlands hästhandel på Ryssland. Till red. af H. Dagbl. C.L.
  Helsingfors Dagblad nro 264
 3. 3 (Wasa. Hästar exporteras till Sverige.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 44
 4. 4 Jordbrukets och dess binäringars befrämjande. II. (Om export af hästar.)
  Helsingfors Tidningar nro 255
 5. 5 (Korr.) (Nykarleby. Export af hästar.) N-r.
  Åbo Underrättelser nro 225
 6. 6 Hästexport till Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 236
 7. 7 Hästutförsel till Sverige.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 8. 8 Hästutförsel från Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 201
 9. 9 Häst-exporten.
  Vasabladet nro 28
 10. 10 Korresp. (Wasa. Hästexporten.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 145
 11. 11 Finska hästar utföras till Norge.
  Åbo Underrättelser nro 102
 12. 12 Hästexport till Sverge.
  Åbo Underrättelser nro 138
 13. 13 Småbref från Vasa. III. (Hästhandeln på Sverige.) vh.
  Vasabladet nro 12
 14. 14 Om hästexporten
  Vasabladet nro 14
 15. 15 Hästexporten t. Sverige.
  Vasabladet nro 37
 16. 16 (Korresp.) (Wasa. Export af hästar.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 71
 17. 17 Export af hästar från Wasa.
  Vasabladet nro 18
 18. 18 Förbud att från Finland till Sverge införa hästar, svin och hundar
  Vasabladet nro 58
 19. 19 Korr.) (Nikolaistad. Häst-exporten till Sverige.
  Finlands Allmänna Tidning nro 112
 20. 20 Wasa. Export af hästar.
  Vasabladet nro 9