1. 1 Helsingfors. (Samtr. för export af gödboskap t. England.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 296
 2. 2 Tillkännagifvande. (Ang. exporten af gödboskap.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 298
 3. 3 Frågan om boskapsexporten t. England; ett cirkulär utgått till sydfinska jordbrukare med uppmaning att uppgifva huru många kreatur de kunna exportera.
  Helsingfors Dagblad nro 235
 4. 4 Linder, Constantin: (Uppmaning t. jordbrukare ang. kreatursexport.)
  Helsingfors Dagblad nro 270
 5. 5 Jordbrukets och dess binäringars befrämjande. II. (Om export af nötkreatur.)
  Helsingfors Tidningar nro 255
 6. 6 Köttexporten till Sverige. (Nötkött.)
  Helsingfors Tidningar nro 263
 7. 7 Möte i Hfors i frågan om boskapsexport.
  Hufvudstadsbladet nro 296
 8. 8 Kokous Helsingissä lampain viemisestä Englantiin.
  Hämäläinen nro 51
 9. 9 Kokous Helsingissä nautaelukkain viemisestä Englantiin.
  Hämäläinen nro 51
 10. 10 Karjan vienti Englantiin.
  Suometar nro 82
 11. 11 Kokous: karjan vienti Englantiin.
  Suometar nro 94
 12. 12 Karjan-vienti-seikka
  Suometar nro 102
 13. 13 Boskaps exposition i Helsingfors. Fråga om boskaps export till England.
  Helsingfors Dagblad nro 138
 14. 14 Boskaps exporten till England stött på motgångar, så att bestyrelsen beslutit sända kreaturen till Lübeck.
  Helsingfors Dagblad nro 147
 15. 15 (Waasa. Eläimiä kuletetaan laivoilla Ruotsiin.) O.H.
  Uusi Suometar nro 74
 16. 16 Export af kreatur fr. Åbo till Sverge.
  Åbo Posten nro 174
 17. 17 Oxar utskeppade till Estland.
  Folkwännen nro 38
 18. 18 Export af finska hästar och nötkreatur.
  Åbo Underrättelser nro 181
 19. 19 Korresp. (Mariehamn. Oxar expedierade till Sverge.) U.G.
  Åbo Underrättelser nro 261
 20. 20 Korresp. Mariehamn. Transportkostnaden för kreatur mellan Åbo och Stockholm. U.G.
  Åbo Underrättelser nro 294