1. 1 Från Allmänheten. För och mot. Till Smörproducent i Dagbladet nr 211. (polemik följer)
  Helsingfors Dagblad nro 225
 2. 2 Wahren, A.W.: Ekonomiskt. Finskt mejerismör i London. Till red. af H.D. (smörets pris)
  Helsingfors Dagblad nro 298
 3. 3 Uttalande i frågan om anställandet af en agent för smörexporten till England. (Medd. af E.R-ck.)
  Helsingfors Dagblad nro 310
 4. 4 Korresp. till Dagbladet. (Från St. Michel. Smörexport.)
  Helsingfors Dagblad nro 317
 5. 5 Suomen voin nimellä myydään Hampurin Norjaan lähettämän teko-voita
  Satakunta nro 10
 6. 6 Tärkeä asia. (Voin vienti Suomesta.)
  Savonlinna nro 1
 7. 7 Smörexporten till Storbritannien.
  Åbo Posten nro 256
 8. 8 Det finska smöret i England.
  Åbo Underrättelser nro 106
 9. 9 Sjöfart och Handel. (Om smörexporten på England.)
  Åbo Underrättelser nro 249
 10. 10 Ins.) Smörexporten till Storbritannien. (Af Christian Faber.
  Åbo Underrättelser nro 300
 11. 11 Med anl. af art. Smörexporten till Storbritanien sign. F. i Å.U.
  Östra Finland nro 110
 12. 12 Smörexport till London från Wasa mejeriförening.
  Finlands Allmänna Tidning nro 98
 13. 13 I Brahestad uppköpes smör till export.
  Finlands Allmänna Tidning nro 235
 14. 14 Finskt smör på marknaden i London.
  Helsingfors Dagblad nro 57
 15. 15 W. Th. Holm & Co: Till red. af H:fors Dagbl. Finskt mejerismör, bedömdt i England.
  Helsingfors Dagblad nro 72
 16. 16 W. Th. Holm & Co: Till red. af H:fors Dagbl. Smörexporten till England. (Förteckning öfver de mejerier, som exportera sitt smör till England via Hangö)
  Helsingfors Dagblad nro 78
 17. 17 Finskt smör på marknaden i London.
  Helsingfors Dagblad nro 81
 18. 18 Finska smörmarknaden i London; meddelande från Holm i Hangö, om transporten, huru smörkärlen skola vara beskaffade.
  Helsingfors Dagblad nro 107
 19. 19 Foss, Frithjof: (Till red. af H:fors Dagbl.) I smörexport frågan. (Ang. ångbåts förbindelsen mellan Hangö - England.)
  Helsingfors Dagblad nro 150
 20. 20 Till red. af H:fors Dagbl. Smörexporten till Storbritanien, dess forntid och framtid. (Af Frithjof Foss.)
  Helsingfors Dagblad nro 194