1. 1 Finsk punsch i St. Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 213
 2. 2 Waroitus Suomalaisille. Petolliset kauppiaat Pietarissa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 80
 3. 3 Wiborgska kringlor i P:burg
  Helsingfors Dagblad nro 46
 4. 4 (Länsi Suomesta. Pietarin voikauppa.) Rietu.
  Uusi Suometar nro 61
 5. 5 Handels bazar för finska varor uppföres vid järnvägsstation i P:burg.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 6. 6 Saluhallar för finska landtmannahandeln i Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 105
 7. 7 Upplagsmagasin och salubazar vid finska jernvägsstationen i Petersburg, afsedde för finska landtmannavarors försäljning.
  Helsingfors Dagblad nro 266
 8. 8 Suomen kauppa Pietarissa.
  Tampereen Sanomat nro 41
 9. 9 Allehanda från H:fors. (Handel på Ryssland) M.e.a.g.
  Dagens Nyheter nro 4
 10. 10 Suomen kauppaasiamies Odessassa ilmoittaa lastin puutteesta.
  Uusi Suometar nro 32
 11. 11 Finsk-ryska mjölhandeln
  Helsingfors nro 197
 12. 12 Behofvet af saluhall för finska landtmannavaror i Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 7
 13. 13 Finsk-ryska mjölhandeln
  Helsingfors Dagblad nro 232
 14. 14 Om en handelsförbindelse med vestra Sibirien.
  Åbo Underrättelser nro 356
 15. 15 (Kirje Viipurin tienoilta. Jauhojen kauppa venäläisten kanssa. Sanomalehtien tilaamisesta.) -n-i.
  Savo nro 17
 16. 16 Till mekaniska verkstäder och redskapsfabrikanter: efterfrågan på redskap i Ryssland.
  Helsingfors Dagblad nro 2
 17. 17 Finlands handelsrelationer med Ryssland.
  Helsingfors Dagblad nro 331
 18. 18 Finska perlor i St. P:burg.
  Morgonbladet nro 151
 19. 19 Handelsrelationerna med Ryssland. I.
  Helsingfors Dagblad nro 302
 20. 20 Handelsrelationerna mellan Ryssland och Finland.
  Nya Pressen nro 11