1. 1 Vid Svenska Riksdagen motioneras om restrictioner mot importen från Finland
  Helsingfors Morgonblad nro 64
 2. 2 Finlands export till Stockholm år 1844
  Helsingfors Tidningar nro 31
 3. 3 Från Helsingfors. Kapten Leopold i Bender. 1845. Oktober 31. 7. (Exporten.)
  Helsingfors Tidningar nro 86
 4. 4 Uleåborg. Från Red:ns korresp. Om exporthandeln
  Åbo Underrättelser nro 89
 5. 5 Sveriges Prohibitiv-åtgärder mot Finska exporten.
  Helsingfors Tidningar nro 46
 6. 6 Suomen tavarain hinnat Lübeckissä
  Maamiehen Ystävä nro 42
 7. 7 Ryske General-Konsulns i Lübeck rapporter om Finlands export.
  Teknologen nro 19
 8. 8 (Insändt) (Meddelande om de varor, som äro mest efterfrågade i S:t Francisco. Om fartygens hamnkostnader) C.F.D.
  Finlands Allmänna Tidning nro 253
 9. 9 (V. 1852 kuljetettiin Suomesta ulkomaille seuraavia tavaroita:) -
  Sanomia Turusta nro 26
 10. 10 Kuopio. (Fredstillstånd o. export.)
  Kuopio Tidning nro 15
 11. 11 Förteckning öfver de hufvudsakliga från Finland till Stockholm ankomna waror år 1858.
  Åbo Underrättelser nro 11
 12. 12 Sjöfart och Handel. (London. Importen och konsumtionen från Finland)
  Finlands Allmänna Tidning nro 21
 13. 13 Importen från Finland till Stockholm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 215
 14. 14 Korr.) (Kristinestad. Export.
  Åbo Underrättelser nro 111
 15. 15 Borgå. (Export)
  Borgåbladet nro 14
 16. 16 Importen till Sthlm fr. Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 302
 17. 17 Jakobstad. Export. Skörden. Fisket.
  Helsingfors Dagblad nro 218
 18. 18 Wasa. Export.
  Helsingfors Tidningar nro 89
 19. 19 (Jakobstad. Exporten. Förskotter.) Nabopolassar
  Åbo Underrättelser nro 64
 20. 20 Bref fr. Gamlakarleby. (Export.) Al-r.
  Helsingfors Dagblad nro 267