1. 1 (Insändt) Om ett Lands Inrikes-Handel. Om ett lands Utrikes-Handel.
  Teknologen nro 18
 2. 2 Saimas nr 34 upptager en märklig artikel om handelsbalansen, om export och import.
  Helsingfors Tidningar nro 69
 3. 3 Nykarleby 16 aug. Import.
  Helsingfors Tidningar nro 66
 4. 4 Envis som synden. (Polemik med R.F. i H.T. om export och import.) J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 8
 5. 5 Export och import. C.Q.
  Wiborg nro 41
 6. 6 (Meddeladt) Några ord angående de officiela statistiska uppgifterna på värdet af export och import.
  Finlands Allmänna Tidning nro 227
 7. 7 Fredrikshamn. Import & export
  Helsingfors Tidningar nro 102
 8. 8 Värdebestämning af export och import.
  Helsingfors Tidningar nro 229
 9. 9 (Om export o. import, samt landthushållning.) En landtman
  Österbotten nro 8
 10. 10 Suomenmaan vienti ja tuonti v. 1868.
  Tampereen Sanomat nro 32
 11. 11 Wiborg. (Torghandeln. Myntreformen och exporten.)
  Wiborgs Tidning nro 3
 12. 12 Finlands export och import år 1869.
  Finlands Allmänna Tidning nro 174
 13. 13 Finlands export o. import 1869.
  Folkwännen nro 32
 14. 14 Ett förslag t. Tulldirektionen, ang. öfversigt af Finlands export o. import 1874.
  Helsingfors Dagblad nro 239
 15. 15 Nöt Boskaps export o. import.
  Vasabladet nro 39
 16. 16 Boskaps export och import) (Får
  Vasabladet nro 39
 17. 17 Finlands in- och utförsel år 1876.
  Helsingfors Dagblad nro 31
 18. 18 Uppgift på Finlands export och import för år 1876.
  Helsingfors Dagblad nro 217
 19. 19 Angående Finlands export och import under året.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 20. 20 Ang. den officiela redogörelsen för Finlands ex- och import under året till o. med april.
  Östra Finland nro 65