1. 1 En exportförening (skall bildas i Finland)
  Wasa Tidning nro 51
 2. 2 Finlands Exportförening.
  Wiborgsbladet nro 255
 3. 3 Exportförening för Finland
  Åbo Underrättelser nro 301
 4. 4 Finlands Exportförening.
  Östra Nyland nro 85
 5. 5 Några af Sveriges största sågverksegare o. trävaruexportörer utfärdat inbjudning t. deltagande i en sågverks- o. trädvaruexportförening
  Björneborgs Tidning nro 84
 6. 6 Till red. för H.D. Vår trävaruindustri. (Om bildandet af en Finsk sågverks- och trävaruexportförening.) En trävarukarl.
  Helsingfors Dagblad nro 276
 7. 7 von Troil, S.W. m.fl. Till Red. för H:fors Dagblad. En smörexportförening. (Uppmaning att d. 16 juni sammanträda i Åbo för att öfverlägga om bildandet af en smörexportf.)
  Helsingfors Dagblad nro 132
 8. 8 von Troil, S.W. m.f l. Inbjudning till möte för bildande af en smörexportförening.
  Nya Pressen nro 133
 9. 9 Aijotusta vientiyhdistyksestä. (Kehoitus siihen yhtymään)
  Aamulehti nro 47
 10. 10 Suomen Vientiyhdistys. (Helsingissä puuhattavan yhdistyksen tarpeellisuudesta.)
  Aamulehti nro 256
 11. 11 Kenen tulee yhtyä vientiyhdistykseen? (Helsingissä perustettava vientiyhdistys ja yleisön suhde siihen.)
  Aamulehti nro 258
 12. 12 Suomen vientiyhdistys.
  Aura nro 256
 13. 13 Exportförening i Finland. (Om bildandet af en egen exportförening i Finland.)
  Finland nro 43
 14. 14 Förslag till stadgar för Finlands Exportförening.
  Finland nro 67
 15. 15 Exportförening för Finland. (Forts.)
  Folkwännen nro 261
 16. 16 Häm. San. toimitukselle. (Koskee isoa vientiyhdistystäy joka on tekeillä Suomessa ja josta listat nimikirjoitusta varten on lähetetty.) (jatk.)
  Hämeen Sanomat nro 89
 17. 17 Suomen vientiyhdistys.
  Karjalatar nro 17
 18. 18 Suomen vientiyhdistys.
  Laatokka nro 91
 19. 19 Suomeen perustettava vientiyhdistys.
  Lounas nro 87
 20. 20 Exportförening för Finland.
  Norra Posten nro 86