1. 1 Transitoförbindelse mellan England och Ryssland
  Helsingfors Dagblad nro 260
 2. 2 Transitotariffen å järnv.
  Helsingfors Dagblad nro 211
 3. 3 Till red. af H.D. Transitofrågan.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 4. 4 Transitotrafiken på jernvägen
  Helsingfors Dagblad nro 268
 5. 5 Transitotrafik-frågan
  Helsingfors Dagblad nro 269
 6. 6 Transito fr. Sverige t. Ryssland
  Helsingfors Dagblad nro 274
 7. 7 Ang. transitotrafik emellan Sverige o. Finland
  Helsingfors Dagblad nro 282
 8. 8 Transito handeln på den finska jernvägen
  Wiborgs Tidning nro 47
 9. 9 Om transitotrafik öfver Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 17
 10. 10 Tavaroita ulkomailta suoraan Teerijoen - Hämeenlinnan ja Helsingin
  Hämäläinen nro 10
 11. 11 Om transitoupplagsrätten i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 85
 12. 12 H:fors. Ångf. Runeberg och omkostnaderna för tullklarering för transito. Notis.
  Hufvudstadsbladet nro 109
 13. 13 Korresp. från Mariehamn. (På Hangö passerade skjuten fogel från ryssland till Sthlm.) U.G.
  Åbo Underrättelser nro 157
 14. 14 Transporten af transitogods genom Petersburg, från finskatill Warschauska bangården.
  Helsingfors Dagblad nro 119
 15. 15 Kriget. - Transitotrafiken öfver S:t Petersburg. F.A.
  Wiborgsbladet nro 57
 16. 16 Hangö. Transitoförsändningar till Petersburg.
  Finland nro 268
 17. 17 Definitivt aftal om transitotrafiken för finska sändningar öfver Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 18. 18 Transitotrafiken öfver St. Petersburg.
  Nya Pressen nro 312
 19. 19 Finska järnvägens samtrafik med rysk-tyska järnvägsföreningen öfverenskommen.
  Nya Pressen nro 322
 20. 20 Transitoförsändning öfver Petersburg. Parviainen & C:o.
  Nya Pressen nro 68