1. 1 Yleisöltä. Selitystä pyydetään seuraavalle. (Koskee kruununpalvelijoiden oikeutta ottaa maalaisten viinoja takavarikkoon) Kärriukko
  Wiipurin Sanomat nro 207
 2. 2 Konfiskeradt bränvin i H:fors hamn, tvänne båtslaster
  Helsingfors Tidningar nro 90
 3. 3 Beslag på ångfartyget Storfursten.
  Åbo Tidningar nro 76
 4. 4 Jammerman, E.A.: (Insändt) (Några ord i anledning af den notis, som influtit i Åbo Tidningar nr 76, rörande ett beslag verkställdt hos någon af besättningen å ångf. Storfursten)
  Åbo Tidningar nro 78
 5. 5 Vid Svenska gränsen nära Torneå har beslag blifvit gjort å 700 Ltt finskt smör.
  Wasa Tidning nro 43
 6. 6 Beslag gjorts vid svensk gränse när Torneå
  Åbo Underrättelser nro 87
 7. 7 Insändt) Brännvins bränningen. (Hämmandet af oloflig bränning. Beslag å lönnbrännare. Red. tillägg
  Helsingfors Tidningar nro 31
 8. 8 Åbo. (Ett konfiskationsmål.)
  Åbo Underrättelser nro 119
 9. 9 Konfiskationsmålet. Se Å.U. nr 119.) (Red. anm.
  Åbo Underrättelser nro 121
 10. 10 Ackrén, Karl: (Ins.) (Konfiskations målet. Se Å.U. n:o 119-121.)
  Åbo Underrättelser nro 123
 11. 11 (Tavastehus. Om konfiskeringsmålet o. handelsfrihet.) Tuus
  Åbo Underrättelser nro 127
 12. 12 Wesander, Emil: Konfiskationsmålet. (Se Å.U. n:ris 119, 121, 123, 125 o. 127) (Till fiskal Karl Achrén.)
  Åbo Underrättelser nro 129
 13. 13 Konfiskeerattua viinaa myydään
  Hämäläinen nro 16
 14. 14 Korresp.) (Wiborg. Beslag taget bränvin.
  Helsingfors Dagblad nro 232
 15. 15 Wiinaa takavarikkoon
  Mikkelin Ilmoituslehti nro 4
 16. 16 Joukko Pietarista Savonlinnaan vietäviä siemenohria otettu tullimiehiltä.
  Otawa nro 12
 17. 17 Suuri tullimeteli, viina kuormia.
  Otawa nro 29
 18. 18 Åbo. (Om beslag af handelsvaror.)
  Åbo Underrättelser nro 122
 19. 19 Wasastjerna, Osk.: Till Wiborgs Tidning. (Med anl. af uppsatsen: Ett konfiskationsmål. uti W.T. nr 40 den 24 maj, riktad emot tullverket och afseende ett beslag på kohudar.)
  Helsingfors Dagblad nro 127
 20. 20 Tullbeslag af brännvin
  Hufvudstadsbladet nro 126