1. 1 Om Sverges handel på Finland
  Nya Pressen nro 136
 2. 2 Wasabref. (Allmoge exporten till Sverige) W.R.
  Åbo Underrättelser nro 121
 3. 3 (Läh.) Tuttavalle Oulun tienoilla. (Maakauppiaista) -n-ö.
  Pohjan-Tähti nro 15
 4. 4 Maakauppiaista.
  Tähti nro 14
 5. 5 (Länet.) Maakaupasta. H.W-nen.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 32
 6. 6 (Lähet.) Wielä mietteitä Maakauppiaista. B-n ja m-g.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 62
 7. 7 Maakauppiaista. J.P:nen.
  Tapio nro 4
 8. 8 (Ins.) Om Landthandlandes rättigheter. (Insändare R. i H.D. nr 203) S.
  Finlands Allmänna Tidning nro 234
 9. 9 Handeln mellan Sverige och Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 300
 10. 10 Läh.) Nöyrä kysymys lainoppineiden yhdistykselle ja lakimiehille. (Koskeva maakauppiaita.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 91
 11. 11 Korr.) (Kristinestad. Handlandenas filialer i landsorten.
  Åbo Underrättelser nro 55
 12. 12 Handeln mellan Sverige och Finland 1869 medd. fr. kommers kollegium.
  Åbo Underrättelser nro 200
 13. 13 (Nykarleby. Landthandel) Nabopolassar.
  Vasabladet nro 6
 14. 14 Foss, Frithjof: Norsk Fisklefver-olja. Till red. af H.D. (Om spridning af oljan i Finland o. Ryssland)
  Helsingfors Dagblad nro 262
 15. 15 (Lähetetty) Maakauppiaan toiveita. (Maakauppiaan oikeuksista.) Kauppias.
  Uusi Suometar nro 26
 16. 16 Wasa. Något om landthandeln hos oss.
  Vasabladet nro 13
 17. 17 (Korr.) (Torneå. Landthandeln. Såganläggning i Kemi. Torneå stads byggnader, affärsverksamheten.) K-n-.
  Åbo Underrättelser nro 165
 18. 18 Sananen maakaupasta. K.
  Keski-Suomi nro 46
 19. 19 Konversation. (Om söndagshandeln och handelsbetjeningens behof af hvila. Bränvinsfloden.)
  Åbo Underrättelser nro 15
 20. 20 Finlands utländska handel år 1873.
  Helsingfors Dagblad nro 198