1. 1 Torg- och hamnberättelse. (Mellanhandelssystemet.)
    Hufvudstadsbladet nro 165
  2. 2 Mietteitä. (Velaksioton ja kauppaluoton johdosta)
    Tampereen Sanomat nro 83
  3. 3 Producenter och detaljhandlare. (En klagan öfver den oskäliga vinst de s.k. mellanhandlarene skörda från sin rörelse.)
    Nya Pressen nro 316