1. 1 Till författaren af dagartikeln i Wasabladet n. 24. (Ang. minutpriser.)
  Vasabladet nro 25
 2. 2 Ännu en gång om prisnedsättningen.
  Helsingfors Tidningar nro 272
 3. 3 Rahanmuutos ja hinnat.
  Päivätär nro 46
 4. 4 Skilnaden i handelsvarornas pris uti olika städer.
  Vasabladet nro 21
 5. 5 Wiborg. (Myntreformen och varornas pris.)
  Wiborgs Tidning nro 92
 6. 6 (Läh.) Syitä tavaran kalleuteen. S.R-nen.
  Suometar nro
 7. 7 Varupriser i landet
  Hufvudstadsbladet nro 288
 8. 8 Wastausta Wiborgsbladille leipurikysymyksessä. (Wehnäleivän hinnoista.) Asianomainen
  Ilmarinen nro 148
 9. 9 Äro sammanslutningar till höjande af varupris lagenliga? E.B.
  Hufvudstadsbladet nro 183
 10. 10 Priserna på salt, kaffe & socker falla
  Helsingfors Tidningar nro 15
 11. 11 En liten anmärkning. (Med anl. af prisen på köpmannens varor; svar på W.B:s yttranden i föregående nummer.) J.K.
  Vasabladet nro 24
 12. 12 (Ins.) Några ord om varuprisernas nedsättande till följe af myntreformen. m-n.
  Wiborgs Tidning nro 90
 13. 13 Ins.) (Rättelse af ett misstag i sammandrag af Finlands markegångstaxor.
  Hufvudstadsbladet nro 271
 14. 14 Minkälaisia tulevat tavarain hinnat olemaan 1888?
  Wiipurin Uutiset nro 6
 15. 15 Menekistä. (Tavarain hinnat; kertomus.)
  Wiipurin Sanomat nro 244