1. 1 Wördsam anmälan. (Reform i kreditväsendet, undertecknad af 24 handlande.)
  Åbo Underrättelser nro 8
 2. 2 H-fors. (Delatjh. samtr. ang. utkreditering af varor.)
  Helsingfors Tidningar nro 197
 3. 3 Om utkreditering af varor. n.d.n.
  Helsingfors Tidningar nro 199
 4. 4 Ett förslag angående årsräkningars inbetalande till handelsmän.
  Östra Finland nro 51
 5. 5 Kirjoittakaa kirjaan. (Velaksi antamisesta kauppapuodeissa)
  Keski-Suomi nro 90
 6. 6 Handelsståndets solidaritet. (Med anl. af en art. af A.B. i Viborgsbladet om missbruk af kredit.) F.H.
  Helsingfors Dagblad nro 327
 7. 7 Kreditmissbruk. (Långt drifvet missbruk af kredit i Finland.)
  Nya Pressen nro 300
 8. 8 Missförhållanden inom handelns område. (Reklameller puffväsendet. Missbruk af krediten.)
  Borgåbladet nro 1
 9. 9 Utkrediteringssystemet i detaljhandeln. F.A.
  Wiborgsbladet nro 51
 10. 10 Affärsförhållanden. (Anteckningar för Wiborgsbl. af R.R.S.) (Krediten.)
  Wiborgsbladet nro 133
 11. 11 Uusi keino Suomen kaupan edistämiseksi. Mietteitä Suomen Kauppalehden kirjoituksesta velkaantumisen vaaroista.) J.V.T.
  Uusi Suometar nro 256
 12. 12 Till Ö.P. (Wiborg. Kreditsystemet i Östra Finland. Judiska procentare.) X.
  Österbottniska Posten nro 3
 13. 13 Velaksi (krediitillä) ostamisesta.
  Aura nro 125
 14. 14 Viborg d. 18 juni. (Vid allmänna köpmannamötet i H:fors 1881 behandlades frågan: Hvilka åtgärder kunde vidtagas för afskaffande af eller inskränkning i det för närvarande brukliga, för minuthandeln så tryckande systemet af utkreditering på lång tid.)
  Östra Finland nro 138
 15. 15 Från H:fors. Bref till kapten Leopold i Bender (Handeln beroende af den engelska krediten.)
  Helsingfors Tidningar nro 86
 16. 16 Kauppamiesten krediteeraus.
  Hämäläinen nro 35
 17. 17 (Ins.) (I n. 148: farlig kredit af J.H.S. om en mot honom af ett Lübeskt handelshus vidtagen laglig åtgärd) J.L.B. & S.
  Åbo Underrättelser nro 13
 18. 18 Torg- och hamnberättelse. (H:fors. Sjöfart o. skeppsbyggeri. Fråga om att inskränka kreditsystemet i den dagliga handeln. Studenternas uppförande 1 maj. Den nya gångbanan öfver Senatstorget. Om järnvägens brandsignaler. Torgpriser.)
  Hufvudstadsbladet nro 106
 19. 19 (Ins.) (Handelshusets, J.L.B:s, i Lübeck in. 13 afgifna svar om farlig kredit) J.H.S.
  Åbo Underrättelser nro 21
 20. 20 Om att taga på räkning.
  Helsingfors Dagblad nro 8