1. 1 Om varudockor och Warrants. III. (Om möjligheterna för ett ordnadt dockväsende och införande af Warrants i Finland och särskilt i Hfors.) N.J.F.
  Finland nro 78
 2. 2 I landtbruksfrågor. (För Hfbl.) Varrantinstitutionen. U.B.
  Hufvudstadsbladet nro 44
 3. 3 Allmänna lagermagasins betydelse för handeln.
  Nya Pressen nro 110
 4. 4 Allmänna lagermagasin såsom kreditförmedlare.
  Nya Pressen nro 118
 5. 5 Om varudockor och Warrants. Af N.I.F. I. (Efter af handlingar i ämnet af olika förf.) N.J.F.
  Finland nro 37
 6. 6 Tavaratokat ja warrantit.
  Keski-Suomi nro 37
 7. 7 Offentliga magasiner och warrants för Finlands handel. (Föredrag af hr O. Hjelt vid köpmannamöte i H:fors.)
  Finland nro 54
 8. 8 Allmänna lagermagasin såsom föremål för lagstiftningen.
  Nya Pressen nro 131