1. 1 (Ha annonser någon betydelse?) J.A.
  Wiborg nro 11
 2. 2 Öfversigt. (Nyttan af annonsering)
  Borgåbladet nro 48
 3. 3 Ett litet kapitel om annonser.
  Wiborg nro 6
 4. 4 Om nyttan af att annonsera.
  Björneborgs Tidning nro 66
 5. 5 Ilmoittamisesta. (Kauppiaitten ilmoittaminen hyödyllinen liikkeelle)
  Savonlinna nro 22
 6. 6 Kirje Ruotsin rajalta. (Kauppiaitten ilmoituksista) Kauno.
  Kaiku nro 45
 7. 7 Ilmoituksia vai ei? (Ilmoituksien hyöty.)
  Rauman Lehti nro 8
 8. 8 (Län.) Anonseeraus. (Rauma. Tavarain julki tarjoominen sanomissa.) Maalainen.
  Rauman Lehti nro 50
 9. 9 Rindell, Arthur: Till red. af N. Pr. (Med anl. af art. i N. Pr. n. 234; Jordbrukaren och köpmannen, däri en gammal jordbrukare klagar öfver köpmännens vilseledande puffar för sina utbjudna varor.)
  Nya Pressen nro 258
 10. 10 Muuan mahtipontinen uusimman ajan toimi ja sen kehittyminen. (Tiedustelmia ilmoitusten ja kuulutusten alalta.) (jatk.)
  Sanomia Turusta nro 189
 11. 11 Annonsering. (Nyttan däraf.)
  Fredrikshamns Tidning nro 61
 12. 12 Bref från Hfors. (Affärsreklamer i tidningar.) Alexis.
  Åbo Underrättelser nro 270
 13. 13 Annonsväsendet i forna dagar.
  Björneborgs Tidning nro 82
 14. 14 Bortglömda förslag? (Ett förslag till reglering af bytesannonseringen.)
  Östra Finland nro 247
 15. 15 Ali-bref. (Om 1889 års sommar vis à vis väderleken. Humoristiskt om annonsers stilisering.
  Åbo Underrättelser nro 245
 16. 16 Från allmänheten. Svindel. (Allmänheten varnas för svenska kolportörer, hvilka utbjuda häftevis till prenumeration gamla ofullständiga romaner.) E.W-n.
  Hufvudstadsbladet nro 250
 17. 17 Om Forselleska lampan terpentinolja och annonser. Om nyttan af att använda annonser. Y.
  Helsingfors Dagblad nro 258
 18. 18 Abderitiskt. (Om centrala embetsvärkens ovana att icke annonsera i tidningarna) Affärsman. (Polem. följ.)
  Finland nro 82