1. 1 Huru man gör i klockor. (En lärorik historia för unge oerfarne affärsmän.)
  Tammerfors Aftonblad nro 80
 2. 2 (Ins.) (Med anl. af en notis i H.D. Svindleri eller icke ) ett ombud för herrar S. & F. Lamm i Stockholm.
  Helsingfors Dagblad nro 80
 3. 3 Industririddarefirmor. (Bedrägeri bedrifvits af affärsfirmor i skilda delar af landet.)
  Nya Pressen nro 162
 4. 4 Korrespondens. (Wasa. Hvad är svindel) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 63
 5. 5 Varoitus. (Viipurissa kulkevan kolportöörin viekottelemisesta romaanivihkoja. Sekä Hampurin lotterien toimesta.)
  Ilmarinen nro 90
 6. 6 Ocker ochvälgörenhet. (Fördöm ej ockrare!) Agapetus. (Red:s anmärkn.)
  Åbo Tidning nro 329
 7. 7 En lag mot ocker.
  Hufvudstadsbladet nro 108
 8. 8 Ockerväsendet uppmärksammadt af lagstiftaren. (I anl. af Hfbl:s uppmaning till statsmakterna att lagstifta på detta område)
  Nya Pressen nro 123