1. 1 Den 8 Augusti. (Om konkurrensen)
  Wiborg nro 60
 2. 2 Den fria konkurensen. (På manufakturernas och handelns område.)
  Westra Finland nro 76
 3. 3 Små och stora affärer. (Konkurensen; jäktande efter en lätt och hastig vinning) J.A.
  Wiborg nro 75
 4. 4 Konkurens (är källan till allt framåts kridande)
  Finlands Allmänna Tidning nro 71
 5. 5 Prohibition och konkurens. C.G.E.
  Helsingfors Tidningar nro 16
 6. 6 Om oärlig konkurrens (Efter ett föredrag.) (Falska varumärken.)
  Wasa Tidning nro 142
 7. 7 Industrins konkurensvilkor. (Till köpmannamötet i B:borg insänd fråga: Finnes det grund för uttalandet att finska industrialster icke vinna framgång på den inhemska marknaden emedan köpmännen föredraga den utländska varan.)
  Nya Pressen nro 210
 8. 8 Om konkurens i handel. Andreas.
  Norra Posten nro 6
 9. 9 (Ins.) Svar på industristyrelsens rundskrifvelse. (Konkurrensen med utländska artiklar. Tullen å råmaterial.) (forts.) En af komitt. för skrädderiyrket.
  Folkwännen nro 65
 10. 10 Industrins konkurrensvilkor. (Fråga insänd till köpmannamötet i Björneborg.)
  Helsingfors Dagblad nro 121