1. 1 Revy den 8 Februari. (Önskvärdheten af bestämdare lagstiftning i bolags frågor.)
  Helsingfors Tidningar nro 17
 2. 2 Åbo. Vår affärsställning. IV. (Sedelutgifning o. anonyma bolag.) C. Fr.
  Åbo Underrättelser nro 121
 3. 3 Inbjudning till teckning af aktier i Rönne stenkolsaktiebolag i Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 48
 4. 4 Är aktiebolag medlem af kyrklig församling Borgå.
  Helsingfors Dagblad nro 279
 5. 5 Hvad är ett tyst eller kommandit bolag? A.L.
  Tammerfors Aftonblad nro 19
 6. 6 Revision af gällande förordning om anonyma eller aktiebolag.
  Helsingfors Dagblad nro 73
 7. 7 Stadgar stadfästa för Hyväniemen puu teollisuusosakeyhtiö.
  Hufvudstadsbladet nro 34
 8. 8 En farlig sats. (I anl. af N. Pr. art. för den 30 Juni: Bolagsstämmas beslutanderätt.) E.B.
  Hufvudstadsbladet nro 172
 9. 9 Året 1890. (Nya bolag som bildats)
  Hufvudstadsbladet nro 353
 10. 10 Mikä on Osakeyhtiön syntymäpäivä?
  Päivälehti nro 283
 11. 11 Förteckning öfver aktiebolagens i landet aktikapital
  Helsingfors Dagblad nro 349
 12. 12 Lagstiftningen om aktiebolag och bankrörelse. I.
  Morgonbladet nro 89
 13. 13 Borgå. Är aktiebolag medlem af kyrklig församling?
  Åbo Underrättelser nro 279
 14. 14 Lindqvist, J.E.: (Ang. rättighet att för en medlem i bolag att döda förvaltares fullmakt)
  Wiborgs Tidning nro 132
 15. 15 Anhållan om fastställelse af bolags ordning för Lepplaks handelsaktiebolag
  Finland nro 294
 16. 16 Behofvet af en försäkringslag med hänsyn till här opererande utländska försäkringsbolag.
  Nya Pressen nro 44