1. 1 Björneborg. Tre större folissementer. Om reform i konkurs stadgarna.
  Åbo Underrättelser nro 105
 2. 2 Huru en till konkurs upplåten egendom vårdas. A-x.
  Helsingfors Dagblad nro 129
 3. 3 Till Red. (Konkursbevakning)
  Hufvudstadsbladet nro 48
 4. 4 Anmärkningsvärd dom. (Ang. bevakande af fordran i konkursmassa.)
  Hufvudstadsbladet nro 93
 5. 5 (Ins.) (Om sysslomans skyldighet att bevaka konkursmassans fordran) X.
  Björneborg nro 16
 6. 6 Rättsfall. 3. Böra löneförmåner efter af liden tjensteman, som åtnjutit prestaprivilegier samt efterlefves af enka och minderåriga barn under det s.k. tjensteåret tillfalla ...huset, som upplåtit den aflidnes bo till konkurs? eller utgöra de en tillgång i konkursboet?
  Juridiska föreningens i Finland tidskrift nro 80
 7. 7 Konkurssisäännöstämme.
  Savonlinna nro 42
 8. 8 Mietelmiä vararikkojen johdosta. (Syyt vararikkoihin.)
  Ilmarinen nro 83
 9. 9 Vähäsen konkursseista.
  Keski-Suomi nro 18
 10. 10 Till red. af Hfbl. En bit statistik till konkursernas historia. K-n.
  Hufvudstadsbladet nro 236
 11. 11 Kirje Oulusta. (Liikemiesten konkursseista.) Piia.
  Oulun Lehti nro 93
 12. 12 (Läh.) Konkursseista maaseudulla. (Kehoitus välttämään kauppiaisten velkaa.) Lääniläinen.
  Oulun Ilmoituslehti nro 37