1. 1 Tull-Directionens förslag öfver handelsbalancen i Finland
  Finlands Allmänna Tidning nro 241
 2. 2 Kan tullen reglera handelsbalansen?
  Saima nro 17
 3. 3 Kan tullen reglera handelsbalansen?
  Suomi nro 17
 4. 4 En sak, förbisedd af Saima vid dess reflexioner öfver Finska handelsbalancen.
  Borgå Tidning nro 75
 5. 5 Handelsbalansen.
  Suomi nro 34
 6. 6 B.T. om Saimas beräkningar öfver Handelsbalansen
  Saima nro 40
 7. 7 Handelsbalans och öfverimport. (forts. till Protektion och kreditsystem i n:ris 5 å 14.) Q.
  Wiborg nro 18
 8. 8 Till red. af H.D. (Med anl. af uti n. 220 ang. handelsbalansen .) Tjensteman vid statistiska byrån
  Helsingfors Dagblad nro 241
 9. 9 Handelsbalansen
  Helsingfors Dagblad nro 207
 10. 10 Medd.) (Ang. i F.A.T. för d. 8 Nov. om Finlands handelsbalans
  Finlands Allmänna Tidning nro 265
 11. 11 Om s.k. Handelsbalans. I.
  Helsingfors Dagblad nro 19
 12. 12 Om den s.k. handelsbalansen.
  Helsingfors Dagblad nro 50
 13. 13 Handelsbalansen. J.V.S.
  Morgonbladet nro 182
 14. 14 Handels balansen.
  Österbottniska Posten nro 28
 15. 15 (Insändt) Om Handelsbalancen och dess förhållande med andra Nationer
  Teknologen nro 20
 16. 16 Handelsbalansen.
  Saima nro 34
 17. 17 B.T. om Saimas beräkningar öfver Handelsbalansen
  Suomi nro 40
 18. 18 Om F.A.T:s uppsats i n. 36-38 om handelsbalansen och därmed sammanhängande frågor.
  Wiborg nro 18
 19. 19 H-fors den 3 Oktober. Handelsbalansen. (Ang. ett meddel. i F.A.T.)
  Helsingfors Dagblad nro 230
 20. 20 H-fors, den 12 Nov. Till red. af H.D. Ännu något om Handelsbalansen. A.M.R.
  Helsingfors Dagblad nro 264