1. 1 Ännu om Handels friheten. (Polemik med Saima)
  Borgå Tidning nro 18
 2. 2 Polemik med Saima angående den fria handeln
  Borgå Tidning nro 23
 3. 3 Ögonkast. 3. Handels friheten.
  Helsingfors Tidningar nro 17
 4. 4 Om Saimas artiklar angående näringsfriheten o. dl.
  Morgonbladet nro 64
 5. 5 Åbo. (Morgonbladet har upptagit Å.T:s artikel om Näringsfriheten. Då M:bladets artikel är afslutad, följa Å.T:s anmärkningar)
  Åbo Tidningar nro 80
 6. 6 Om Hfors Tidningars uttalande i anl. af artikeln Landthandeln i Å. Und. Om en fri inrikes handel
  Åbo Underrättelser nro 30
 7. 7 Äfven några ord i frågan om Näringsfrihet m.m. (Insändt)
  Åbo Underrättelser nro 90
 8. 8 Om Å.T. ytterligare förmenanden angående näringsfriheten.
  Morgonbladet nro 7
 9. 9 (Insändt) Anm. vid Ännu några ord om Näringsfriheten. (Se F.A.T. n. 14 och följande nr.) -t.
  Teknologen nro 18
 10. 10 Polemik med Morgonbl. i anl. af frågan om näringsfrihet
  Åbo Tidningar nro 10
 11. 11 Om Ilmarinens artikel om näringsfrihetens fördelar.
  Åbo Underrättelser nro 39
 12. 12 Näringarnes betydelse för samhället.
  Åbo Underrättelser nro 49
 13. 13 Den 7 oktober. (Om handelsfrihet.) Q.
  Wiborg nro 77
 14. 14 Den 2 December. (Prohibition och handelsfrihet.) Q.
  Wiborg nro 93
 15. 15 Kaupankäynnin täydellisestä vapaudesta kirjoitus lisälehdessä
  Suometar nro 13
 16. 16 Spaltfyllnad. (Ins.) Samtal emellan en handtverkare o. köpman ang. näringsfriheten.)
  Vasabladet nro 33
 17. 17 Veckan: näringsfriheten.
  Helsingfors Tidningar nro 6
 18. 18 Lukioille. (Kaupan vapaus.) P.H.
  Otawa nro 27
 19. 19 Ett ord om frihandeln.
  Helsingfors Tidningar nro 93
 20. 20 Utvidgad handels- och näringsfrihet.
  Helsingfors Tidningar nro 46