1. 1 Kopistens krönika. (Handtverks och handelsförordningar)
  Papperslyktan nro 5
 2. 2 För o. mot. Till red. af H.D. (Yttranden ang. § 20 i nådiga förordningen om handel o. näring i Finland.) F-d. L-m.
  Helsingfors Dagblad nro 95
 3. 3 Förslag t. en omarbetad författning angående handel och näring i Finland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 193
 4. 4 Näringslagstiftningen. I. II. (Forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 218
 5. 5 Uusi Elinkeinolaki.
  Hämäläinen nro 42
 6. 6 Ehdotus Asetukseksi elinkeinosta. (jatk.)
  Karjalatar nro 42
 7. 7 Ehdotus uuteen asetukseen elinkeinosta. (jatk.)
  Satakunta nro 37
 8. 8 Ehdoitus uuteen asetukseen elinkeinoista. (polemiikki seuraa)
  Uusi Suometar nro 101
 9. 9 Lausunto ehdoituksesta uuteen asetukseen elinkeinoista.
  Uusi Suometar nro 130
 10. 10 Om förslaget t. förordning om näring.) (forts.
  Wiborgs Tidning nro 94
 11. 11 Kirje Helsingistä. (Elinkeino-laki.)
  Savonlinna nro 47
 12. 12 Hvad bör lag innehålla? (Om 1868 års förordning ang. handel och näringar.) O.E.R.
  Åbo Underrättelser nro 192
 13. 13 Bref från Helsingfors. III. (Frågor inom näringslagstiftningen. Miljonfrågan.) Noli tangere.
  Åbo Underrättelser nro 315
 14. 14 Den nya näringslagen. (forts.)
  Folkwännen nro 21
 15. 15 Den nya näringslagen. (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 126
 16. 16 Den nya näringslagen. (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 111
 17. 17 Torg och hamnberättelse. (Med anl. af den nya närings lagen. Väderleken. Införsel o. prisen.)
  Hufvudstadsbladet nro 113
 18. 18 Den nya näringslagen. I. II. III. IV.
  Åbo Underrättelser nro 112
 19. 19 Rauma. Uudesta elinkeinoasetuksesta. -l-m-n
  Satakunta nro 6
 20. 20 (Läh.) Pieni huomautus entisen ja nykyisen elinkeinolain vertailusta.
  Savo nro 12