1. 1 Handelsdomstolar. (Behöflig tidsenlig omgestaltning af vår obligationsrätt.) K.S.
  Nya Pressen nro 209
 2. 2 Frågan om skild handelsdomstol. (Vid allm. köpmannamötet i Björneborg förekommer följande fråga: Vore icke inrättandet af en handels- och sjörättsdomstol äfven i vårt land önskvärdt? )
  Nya Pressen nro 201
 3. 3 Frågan om handelsdomstolar.
  Tammerfors Aftonblad nro 63
 4. 4 Ett uttalande i frågan om inrättandet i vårt land af handelsdomstolar. (Ett af handl. Hjelt afgifvet referat vid allm. köpmannamötet i Bborg.) (forts.)
  Björneborgs Tidning nro 65
 5. 5 Frågan om handelsdomstolar.
  Nya Pressen nro 210