1. 1 Något från Österbotten. (En dagastikel) (Industriidkares och handlandes bildning.)
  Vasabladet nro 31
 2. 2 (Ins.) Ett ord i sinom tid. (Ang. handelsståndets bildning.) -?-m-n-
  Åbo Underrättelser nro 17
 3. 3 Om köpmanna-bildning. J.A.
  Hufvudstadsbladet nro 204
 4. 4 Petition om offentlig undervisning i handelsvetenskaperna.
  Vasabladet nro 2
 5. 5 Till H.D. Merkantil bildning. (forts.) -k.
  Hufvudstadsbladet nro 204
 6. 6 Kirjeitä Pohjanmaalta. (Kauppias sivistyksestä sananen.) K.A.L.
  Hämeen Sanomat nro 27
 7. 7 Sananen kauppa-säätyläisille. (Kauppasäädyn sivistyksestä.) K.
  Savo nro 49
 8. 8 När man safver, syndar man ej. (Om finska köpmannakårens bristande bildning.) G.A.S.
  Finland nro 61
 9. 9 Insändt) (Åsigter i undervisningsvägen för handelskulturen
  Åbo Tidningar nro 61
 10. 10 Korrespondens från Björneborg. (Affärsmännens bildnings grad.) Arctopolitanus.
  Wiborg nro 28
 11. 11 (Ins.) (Uppmaning. I anl. af artikeln Ett ord i sinom tid i dbl. n. 17.) en-Expedit.
  Åbo Underrättelser nro 18
 12. 12 Betraktelser från affärslifvet. (Affärsmannabildningens nödvändighet.) Spectator
  Åbo Posten nro 138
 13. 13 Pari sanaa kauppiaille ja teollisuuden harjoittajille. (Opetusta kauppapalvelijoille.)
  Hämeen Sanomat nro 57
 14. 14 En sorglig iakttagelse. (Om okunnighet bland handlande.)
  Vasabladet nro 20
 15. 15 Iltakurssit kauppa-apulaisia varten. J.A.M.
  Kaiku nro 25