1. 1 Råd åt värdshusvärdar
  Saima nro 40
 2. 2 Råd åt värdshusvärdar
  Suomi nro 40
 3. 3 Anm. öfver prisen å restaurationerna i Finland
  Åbo Underrättelser nro 93
 4. 4 En finsk kypareförening inrättas i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 229
 5. 5 En finländsk kypareförening lär inrättas i Hfors.
  Nya Pressen nro 230
 6. 6 Värdshus på landet. E.B.
  Hufvudstadsbladet nro 265
 7. 7 Söndagen och krogarne.
  Finland nro 62
 8. 8 Finska Kypareföreningens sammanträde i Helsingfors.
  Lördagsqvällen nro 16
 9. 9 Finska Kypareföreningens sammanträde i Helsingfors.
  Lördagskvällen nro 16
 10. 10 En finsk kypareförening inrättas i Hfors.
  Folkwännen nro 197
 11. 11 En kypareförening bildas i Hfors.
  Hufvudstadsbladet nro 198
 12. 12 En kypareförening bildas i Hfors.
  Åbo Tidning nro 229
 13. 13 Från allmänheten. Kyparnes aflöning. (Yrkande på förändring i aflöningssättet.)
  Helsingfors Dagblad nro 146