1. 1 Medd.) Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening i Åbo erhållit en gåfva af 600 mk
  Åbo Underrättelser nro 338
 2. 2 Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening hade d. 20 juni årsmöte i Åbo.
  Nya Pressen nro 166
 3. 3 Suomen Kauppasäädyn Eläkeyhdistys.
  Savo-Karjala nro 6
 4. 4 Suomen kauppapalvelijain eläkeyhdistys.
  Aura nro 62
 5. 5 Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening. (Ang. stadgarna för föreningen.) J. Kr.S.
  Vasabladet nro 94
 6. 6 Åbo. Antalet delegare i pensionsföreningen för handelsbiträden.
  Åbo Posten nro 297
 7. 7 Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening utsträckt sin verksamhet till Wasa.
  Finlands Allmänna Tidning nro 3
 8. 8 Om handelsbiträdenas i Finland pensionsförening o. verksamhet.
  Helsingfors Dagblad nro 118
 9. 9 Kauppapalvelijain eläkeyhdistys on saanut asiamiehen Waasassa.
  Waasan Lehti nro 1
 10. 10 Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening utsträckt sin verksamhet till Wasa.
  Wasa Tidning nro 1
 11. 11 Pensionsförening för köpmän. (Utdrag ur stadgar för Handelsbiträdenas pensionsförening i Finland.)
  Wiborgsbladet nro 72
 12. 12 Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening.
  Åbo Tidning nro 86
 13. 13 Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening o. verksamhet 1883.
  Åbo Underrättelser nro 86
 14. 14 Handelsbiträdenas pensionsförening i Finland.
  Norra Posten nro 9
 15. 15 Suomen kauppapalvelijoiden eläkeyhdistyksen vakinainen kokous Turussa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 142
 16. 16 Ajattele vanhuuden päiviä! (Suomen kauppasäädyn eläkeyhdistyksestä muutama sananen.)
  Aura nro 138
 17. 17 Åbo. Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening
  Hufvudstadsbladet nro 253
 18. 18 Eräs eläkelaitos. (Suomen Kauppasäädyn Eläke-yhd. Turussa.)
  Hämäläinen nro 96
 19. 19 Åbo. Handelsbiträdenas i Finland pensionsförenings ställning.
  Åbo Underrättelser nro 296
 20. 20 Suomen kauppasäädyn eläkeyhdistys.
  Ilmarinen nro 149