1. 1 Insändt) I anledning af artikeln i Borgå Tidning n. 52 för den 3:dje Juli innevarande år Om Profryttare. Finsk Köpman. (Denna artikel föregås af några ord af Saima
  Suomi nro 34
 2. 2 Uppgifter öfver Handlande och Hökare samt Fartyg och Sjömanskap i Wasa Län vid utgången af år 1847.
  Ilmarinen nro 28
 3. 3 I Finland välakrediterade firman B.J. Poschaan & Jacobsen i Hamburg tecknar numera F.H. Jacobsen & Comp.
  Wiborg nro 9
 4. 4 Köpmannamötet i Björneborg.
  Nya Pressen nro 208
 5. 5 Köpmannamötet i Björneborg.
  Nya Pressen nro 209
 6. 6 Köpmannamötet i Björneborg. (Fr. N. Pr:s korresp.)
  Nya Pressen nro 213
 7. 7 Köpmannamötet i Björneborg. (Från N. Pr:s korresp.)
  Nya Pressen nro 215
 8. 8 Perusteet Helsingin kauppiaskokouksen 5:teen yleiseen kauppiaskokoukseen lähettämään kysymykseen. (jatk.)
  Satakunta nro 67
 9. 9 Viides yleinen kauppiaskokous Porissa.
  Turun Lehti nro 93
 10. 10 Kauppiaskokous Porissa.
  Uusi Suometar nro 180
 11. 11 Suomen V:s yleinen kauppiaskokous Porissa. (U.S:n kirjeenvaiht.) (jatk.)
  Uusi Suometar nro 182
 12. 12 Bestyrelsen vid senaste Köpmannamöte i Wasa.
  Wasa Tidning nro 90
 13. 13 Femte allm. köpmannamötet i Björneborg. (Till Å.T.)
  Åbo Tidning nro 208
 14. 14 (Björneborg. Köpmannamöte) n.
  Åbo Underrättelser nro 149
 15. 15 Köpmannamötet i Björneborg. (För Å.U.)
  Åbo Underrättelser nro 209
 16. 16 Tarvitaanko kauppasäädyssä yhteishenkeä?
  Aamulehti nro 86
 17. 17 Kauppa-yhtiöistä.
  Satakunta nro 17
 18. 18 Kuleksivat tavarain-näyttelijät. (Profryttare.)
  Wiipurin Sanomat nro 235
 19. 19 Diskussionsfrågorna vid sjette allmänna finska köpmannamöte i Tammerfors d. 6 aug.
  Finland nro 170
 20. 20 Mindreårigas användning till tidningskolportörer och gatukram försäljare. I. II.
  Folkwännen nro 173