1. 1 Den närvarande handelskrisen. (Utdrag ur en uppsats i en engelsk tidning, hvilken kastar ett nytt ljus i våra tiders vidsträckta och invecklade handels-spekulationer.)
  Åbo Underrättelser nro 2
 2. 2 Rehellisyys kaupassa. (Kristo ja Olli puhelevat)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 33
 3. 3 Insändt.) (En littär hemlighet. Om affärslifvet i Litteraturbladet för allmän medb. bildning
  Åbo Underrättelser nro 63
 4. 4 Sjöfart och Handel. (Åbo. Meddelanden ur Rew. Prescott & Co, London, Års-cirkulär. Trädvaror. Tjära. Socker. Kaffe. Bomullsmarknaden. Om Guano-Handeln. - Skandinaviens största Ångfartyg.)
  Åbo Underrättelser nro 10
 5. 5 Handelsandan.
  Åbo Tidningar nro 54
 6. 6 (Lähdetetty) Neuvo kauppamiehille. (Kallista ostaa ja huokeaksi myydä.) -l.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 35
 7. 7 Ega förnuftskäl någon talan vid prisreglering? R.F.
  Helsingfors Dagblad nro 272
 8. 8 Betraktelser från affärslifvet. Misslyckade företag. (Hvarföre de i allmänhet misslyckas.) Spectator.
  Åbo Posten nro 163
 9. 9 Vaillinkien johdosta. (j atk.)
  Hämeen Sanomat nro 26
 10. 10 Sjöfart o. handel. (Affärstillståndet matt. Brist på kontanter. Kredit. Köppmannes svårigheter. Handelns organisering. Afbetalningar o. diskonteringar.) S.
  Åbo Underrättelser nro 3
 11. 11 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Månads-cirkulär fr. Rew. Prescott & C:o. Spanmål. Trävaror, Kaffe och Bomull.)
  Åbo Underrättelser nro 17
 12. 12 Småstads handel. Huru det går till i en småstad att handla, mellan bonden och köpmannen.
  Helsingfors Dagblad nro 167
 13. 13 Betraktelser från affärslifvet. Handelsmoralen.
  Åbo Posten nro 171