1. 1 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 37
 2. 2 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 38
 3. 3 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 40
 4. 4 Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.) S.
  Åbo Underrättelser nro 41
 5. 5 Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.) S.
  Åbo Underrättelser nro 46
 6. 6 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 47
 7. 7 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 48
 8. 8 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 50
 9. 9 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 55
 10. 10 Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.) S.
  Åbo Underrättelser nro 58
 11. 11 Sjöfart och Handel. (Åbo. Handelsberättelse.) S.
  Åbo Underrättelser nro 63
 12. 12 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 73
 13. 13 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 75
 14. 14 Sjöfart och Handel. (Handelsberättelse.)
  Åbo Underrättelser nro 80
 15. 15 Corresp.) Kommersiela bref från utlandet. ( The complements of the season. Handel och näring 1878. England emot kriget. Embetsmans län i Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 6
 16. 16 Kommersiela bref från utlandet. (Korresp.) (Myntreformen.)
  Helsingfors Dagblad nro 6
 17. 17 Kommersiela bref från utlandet. (Sjölag. Tobaken och tullförhöjning i Tyskland. Finlands andel i trävaruimport till England.)
  Helsingfors Dagblad nro 25
 18. 18 Kommersiela bref från utlandet. (Internationel vexellag. Italienares sparsamhet.)
  Helsingfors Dagblad nro 63
 19. 19 Kommersiela bref från utlandet. (Korresp.) (Englands sjöfartslagar. Jurisdiktionsrätt i territorialvatten. Bomullsstatistik. Wiborgs handel enligt Jahresbericht. Londons trävaruafferer.)
  Helsingfors Dagblad nro 76
 20. 20 Kommersielt. (Svenske o. finske trävaruhandlarnes kapplöpning i Frankrike. Ifråga satt kreditinrättning för svenska trävaruhandels industrin.)
  Helsingfors Dagblad nro 109