1. 1 Merkantila betraktelser. (Finland o. Europa samt Amerika.)
  Morgonbladet nro 176
 2. 2 Anteckningar om några handelsplatser vid Ladoga. (forts.) S.
  Morgonbladet nro 26
 3. 3 Stockningen. Merkantil öfverblick. Af John Stockman.
  Björneborgs Tidning nro 2
 4. 4 Situationen på verldsmarknaden. (Handelskrisen.)
  Helsingfors Dagblad nro 36
 5. 5 Den 1 April. (Orsakerna till en stads stigande betydelse i handelsverlden. Kommunikationerna. Kanal emellan Päijäne och Saimen.)
  Wiborg nro 24
 6. 6 Den transatlantiska handelsmagten vid tjugonde seklets början.
  Östra Finland nro 116
 7. 7 Lyhykäinen katsastus kaupasta ja kauppamiehistä entisenä ja nykyisenä aikana. S.R.J-n. (jatk.)
  Savonlinna nro 51