1. 1 Björneborg. Donation till pensionskassan för ålderstigna tjänarinnor.
    Björneborgs Tidning nro 20
  2. 2 Korrespondens. (Björneborg. Kommerserådinnan Fredrika Sofia Grönfeldts testamente till en pensionsinrättning för ålderstigna fruntimmer) G.
    Åbo Underrättelser nro 91