1. 1 Helsingfors sjömanshus pensionskassa vid 1849 års utgång
  Helsingfors Tidningar nro 9
 2. 2 Helsingfors sjömanshus pensionskassa
  Helsingfors Tidningar nro 15
 3. 3 Gåfva till Helsingfors sjömanshus pensionskassa.
  Morgonbladet nro 77
 4. 4 Afl. kommerserådet C.W. Sundmans testamente till sjömanshuset i Hfors pensionskassa.
  Folkwännen nro 120
 5. 5 Donation till Helsingfors sjömanshus pensionskassa)
  Nya Pressen nro 90