1. 1 Utdrag af ett bref från landsorten. (Införes på begäran) (Om förvaltningen af en pensionskassa för köpmän.)
  Helsingfors Tidningar nro 32
 2. 2 (Ins.) Björneborg. (Pensionskassa för borgare och handlande.) Totinen
  Björneborgs Tidning nro 47
 3. 3 (Läh.) Sananen Suomen Maakauppiaille. (Pensioni-kassan perustamisesta.) -1-n-n.
  Uusi Suometar nro 8
 4. 4 (Läh.) Maakauppiaiden leski- ja orpolasten eläkerahaston tarpeellisuudesta. a.
  Ilmarinen nro 14
 5. 5 Lahjoja maakauppiaitten pensionikassan pohjarahaksi.
  Uusi Suometar nro 28
 6. 6 Handelsbiträdenas i Finlands pensionsförenings cirkulär.
  Helsingfors Dagblad nro 296
 7. 7 Korr.) (Kristinestad. Folkskolan och brist på lärare. Ang. utdelning af pensioner åt handlande enkor o. barn samt.
  Vasabladet nro 2
 8. 8 Maakauppias-yhtiö. (Maakauppiasten pensionikassan perustamisesta.) -n-i.
  Ilmarinen nro 51
 9. 9 Kauppiasten eläkekassoja.
  Savo nro 11
 10. 10 Savo taaskin kintereillämme. ( Kauppiasten eläkekassaa nimisen kirjoituksen johdosta Savossa .)
  Savo-Karjala nro 10
 11. 11 (Kauppiasten orpo- ja leskirahaston perustamiseen ehdotus Keskisuomesta) T.T.
  Suometar nro 34