1. 1 Förfrågan. Redovisning för apotekarenas pensionsfond begäres
  Helsingfors Dagblad nro 253
 2. 2 Pensionskassa för apotekareyrkets medlemmar
  Finlands Allmänna Tidning nro 138
 3. 3 Pharmaceuternas pensionskassa i Finland. Förslag till instriktion
  Finlands Allmänna Tidning nro 200
 4. 4 Pensionskassa för apoteksyrkets medlemmar.
  Helsingfors Dagblad nro 139
 5. 5 Pharmaceuternas pensionskassa i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 199
 6. 6 Testamente Apothekaren H.J. Lindebeck t. farmaceuternas pensionskassa.
  Helsingfors Dagblad nro 304
 7. 7 Medlemmarne af farmaceuternas pensionskassa sammanträde
  Helsingfors Dagblad nro 138
 8. 8 Öfversigt af farmaceuternas pensionskassa d. 1 april 1870
  Helsingfors Dagblad nro 81
 9. 9 Finska läkarenes pensionskassa.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 10. 10 Farmaceuternas pensionskassa.
  Morgonbladet nro 99
 11. 11 Åbo. (Apotekar Carl Arvidsons testamente till farmaceuternas pensionskassa.)
  Åbo Underrättelser nro 274
 12. 12 Huhtinen, Berndt: Farmaceuternas i Finland pensionskassas ställning den 31 mars 1883.)
  Helsingfors Dagblad nro 198
 13. 13 Varat Suomen farmaseuttien eläkekassassa maalisk. 31 p:nä 1883
  Uusi Suometar nro 170
 14. 14 Farmaceuternas pensionskassas i Finland ställning d. 31 mars 1885.
  Nya Pressen nro 188
 15. 15 Farmaceuternas pensionskassas i Finland ställning d. 31 mars 1887.
  Nya Pressen nro 238
 16. 16 Fabritius, Vilh., Hellén, E.F.: Från allmänheten. Farmaceuternas pensionskassas i Finland ställning d. 31 mars 1890.
  Nya Pressen nro 271
 17. 17 Ignatius, G.F., Provisor, Fabritius, Wilh., Apoth. i Åbo: (Sammandrag af Farmaceuternas pensionskassas i Finland räkenskaper för 1868-1869.)
  Helsingfors Dagblad nro 301
 18. 18 Ekman, C.A.: (Farmaceuternas i Finland pensionskassas ställning d. 31 mars)
  Helsingfors Dagblad nro 197
 19. 19 Farmaceuternes i Filand pensionskassas ställning i mars 1883
  Nya Pressen nro 198
 20. 20 Huhtinen, Berdt: Farmaceuternas pensionskassas i Finland ställnin den 31 mars 1884.
  Nya Pressen nro 224